niedziela, 24 Wrz 2023
You are here:
Koła zainteresowań PDF Drukuj Email
Wpisany przez wychowawcy   
czwartek, 03 marca 2011 18:24

Sekcja plastyczno-fotograficzna– celem głównym sekcji jest rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
i fotograficznych młodzieży. Plan pracy sekcji obejmuje działania związane z przygotowaniem opraw plastycznych, scenerii, rekwizytów na organizowane w bursie uroczystości, spotkania i imprezy. Młodzież bierze udział (odnosząc sukcesy) w konkursach plastycznych, fotograficznych wewnątrz placówki, regionalnych, wojewódzkich
i ogólnopolskich. Ważnym zadaniem jest przygotowanie autorskich wystaw w Galerii Młodych.

Sekcja kulturalna – sekcja realizuje zadania związane z organizacją w placówce różnych imprez, uroczystości i spotkań. Przygotowuje Jasełka, spektakle teatralne i kabaretowe dla młodzieży bursy, ale również z sukcesami bierze udział w przeglądach , konkursach regionalnych i wojewódzkich. Młodzież rozwija swoje zdolności biorąc udział w spektaklach teatralnych w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, wyjściach do Centrum Kultury Filmowej i spotkaniach z autorami książek.

Sekcja kulinarna – głównym założeniem działalności sekcji jest rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, zdolności kulinarnych i organizacyjnych wychowanków. Młodzież w ramach zajęć w pracowni kulinarnej zajmuje się przygotowaniem poczęstunku oraz oprawą kulinarną wszelkiego rodzaju spotkań, imprez odbywających się na terenie placówki.

 

Sekcja sportowa – realizuje swoje cele przez upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Młodzież bierze udział w rozgrywkach sportowych, wyjściach na basen i lodowisko, zajęciach w sali bilardowej i siłowni oraz świetlicach. Nawiązano również współpracę z klubami i instytucjami miasta Zamościa zajmującymi się propagowaniem sportu wśród młodzieży. Sekcja posiada sprzęt sportowy (narty, łyżwy).


Sekcja ekologiczna - prowadzi działalność związaną z poznawaniem cech charakterystycznych różnych regionów Polski, przede wszystkim Roztocza. Organizowane są ścieżki edukacyjne, konkursy ekologiczne, wycieczki. Młodzież uczy się oszczędzania energii, wody, segregacji odpadów. Współpracując z WFOŚ i GW w Lublinie pozyskuje środki na realizację projektów ekologicznych (dotychczas realizowano dwa projekty). W miesiącu grudniu 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności ekologicznej w naszej placówce z udziałem zaproszonych gości.

 

Sekcja komputerowa - zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku zajęć. Ich celem jest przygotowanie wychowanków do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu teoretycznie i praktycznie. W ramach pracy sekcji wychowankowie poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, przygotowują prace do zajęć szkolnych. Redagują Kronikę bursy, zaproszenia , rekwizyty na organizowane w bursie uroczystości, przygotowują prezentacje. Uczestniczą w internetowych konkursach ekologicznych.

 

Sekcja morska - w ramach pracy sekcji nawiązano współpracę z Akademią Morską oraz PŻM w Szczecinie. Przedstawiciele Akademii gościli w naszej placówce przybliżając młodzieży tematykę morską oraz dzielili się własnymi doświadczeniami podróżniczymi z długich lat spędzonych na wszystkich oceanach naszego globu. W cyklu spotkań z Matką Chrzestną statku ,,Ziemia Zamojska” młodzież poznaje działalność i osiągnięcia PŻM oraz eksponaty, publikacje, zdjęcia z kolekcji pani J. Gąsiorowskiej.

 

Sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej - celem pracy sekcji jest prowadzenie działań dotyczących zwiększenia świadomości młodzieży na temat własnego bezpieczeństwa, zdrowia oraz profilaktyki. Sekcja organizuje zajęcia nt. profilaktyki chorób piersi, AIDS, profilaktyki uzależnień. Redaguje gazetki o tematyce zdrowotnej, konkursy, pogadanki, spotkania z lekarzem, konsultantkami firm kosmetycznych. Współpracuje ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.w Zamościu.

 

Koło historyczno – dziennikarskie- działa w bursie w ramach sekcji kulturalnej. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej o Polsce i regionie, a także wiedzy o literaturze, malarstwie, filmie i teatrze. Młodzież uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi ( pisarzami, przewodnikami, naukowcami, żołnierzami, kombatantami), bierze udział w konkursach historycznych, turniejach, projektach edukacyjnych, wycieczkach, projekcjach filmowych i sztukach teatralnych, oraz współredaguje bursową gazetę – kwartalnik „Bursorka”.

Zmieniony: wtorek, 14 października 2014 16:46