sobota, 25 Mar 2023
You are here:

Wirtualny spacer

kliknij tutaj

Liczba gości online:

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Sonda

Czy podoba Ci się nowa strona naszej BURSY?
 

Placówka na medal

Miejsce odkrywania talentów

szkola dobrych praktyk

Logo Santander Bank Polska

 

Raport z Ewaluacji Zewnętrznej 2014

 

 
Konferencja II PDF Drukuj Email
Wpisany przez orzech   
środa, 14 września 2016 16:55

Już po raz drugi w zamojskiej Bursie Międzyszkolnej nr 2 przy ul. Szczebrzeskiej 41 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli – Wychowawców Burs i Internatów, której tegoroczny temat brzmiał: „Bursa i Internat szansa na lepszą edukację.” Konferencja skierowana była do władz oświatowych, dyrektorów, nauczycieli – wychowawców burs i internatów. Nadrzędnym celem konferencji była budowa i wzmocnienie roli burs i internatów w środowisku lokalnym, a także rozwój form współpracy, integrowanie środowiska burs i internatów oraz nieustanne podnoszenie jakości ich pracy.

Współpracę burs ze środowiskiem w oparciu o wyniki ewaluacji w województwie lubelskim przedstawił Wicekurator Eugeniusz Pelak.

 

Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2
w Zamościu Pan Waldemar Leszczyński, który w swojej placówce stworzył miejsce do spotkania się ze specjalistami z dziedziny pedagogiki oraz niezwykłą okazję wzajemnej wymiany doświadczeń, rozwiązań i pomysłów. Tegorocznym gościem specjalnym II Konferencji był prof. Mariusz Jędrzejko, który zaprezentował wykład pt.: „Dzieci
i młodzież w ponowoczesnym świecie – etiologia współczesnych problemów wychowawczych i zaburzeń zachowania. Delegacje dla skutecznej profilaktyki”.

II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli – Wychowawców Burs i Internatów zgromadziła przedstawicieli z różnych zakątków kraju. Prezentację roli i form współpracy bursy i internatu ze środowiskiem lokalnym przedstawili: Dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu Waldemar Leszczyński, Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego nr 1 w Krakowie Teresa Płoszaj, Dyrektor Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi Marzena Podsiedlik, Kierownik Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu Laura Filipiak, Dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie Halina Przybylska. Duże zainteresowanie świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywają bursy i internaty w procesie edukacji i wychowania młodych. Nie są jak uważano kiedyś tylko „przechowalnią” czy „noclegownią”. Obecnie pogląd na ten temat uległ ogromnemu przekształceniu, teraz o miejsce w bursie nie jest łatwo, jest duże zainteresowanie młodzieży ze środowisk pozamiejskich zamieszkaniem w bursie. Placówki te posiadają niezmiernie bogatą ofertę edukacyjną, zachęcają swoich wychowanków do bezpłatnego korzystania z licznych kół językowych, udziału w sekcjach sportowych czy hobbystycznych, które pozwalają w pełni rozwijać swoje możliwości, zainteresowania czy pasje. Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu dysponując odpowiednią kadrą m.in. nauczycielem języka polskiego, hiszpańskiego czy matematyki w swej jakże bogatej ofercie daje możliwość podnoszenia i uzupełniania wiedzy z przedmiotów szkolnych. Nauczyciele – Wychowawcy to wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, która potrafi doskonale odczytać potrzeby młodzieży i odpowiednio ukierunkować ich moralny, kulturalny i społeczny rozwój. Niejednokrotnie podkreślano na spotkaniu, iż bursa stwarza odpowiednie warunki do nauki, daje szansę wszechstronnego rozwoju. Poprzez swoje działania wyrównuje możliwości edukacyjne między młodzieżą ze środowisk wiejskich, a uczniami pochodzącymi z miast.

Dużą rolę w procesie edukacji i wychowania w bursach jest - jak podkreślano wielokrotnie na konferencji – jest bogata oferta kulturalna. Młodzież mieszkająca w bursie ma doskonalą okazję poznawać środowisko lokalne, często uczestniczy w nieodpłatnych wyjściach do kina, wycieczkach do teatrów na terenie całego kraju, bierze udział
w wycieczkach krajoznawczych. Działalność burs skoncentrowana jest również na działalności charytatywnej w danym środowisku lokalnym. W młodych ludziach kształtuje się umiejętności i zasady dobrego wychowania, uwrażliwia na losy potrzebujących ludzi.

Działania burs i internatów w środowisku lokalnym są bardzo znaczące. Do współpracy placówki te zapraszają Straż Miejską, Policję, ośrodki zdrowia, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, wszelkiego rodzaju ośrodki kultury i sportu działające na terenie miast. Młodzież – wychowankowie burs i internatów chętnie uczestniczą w spotkaniach, prelekcjach, działaniach profilaktycznych, przedstawieniach itp. z przedstawicielami różnych jednostek. W swoich działaniach bursy i internaty nawiązują ścisły kontakt z rodzicami i szkołami. Poznają sytuację rodzinną i materialną wychowanków.

Wychowankowie burs stają się laureatami licznych konkursów, festiwali czy zawodów sportowych. Chętnie i z dumą reprezentują placówki, są mocno zaangażowani w działania na rzecz społeczności bursy. Spędzając w bursach czy internatach znaczną część czasu nawiązują liczne przyjaźnie, czy spotykają miłość.

Bursy i internaty w swej opiece i wychowaniu troszczą się o rozwój intelektualny, duchowy i społeczny. Kształtują w wychowankach właściwy stosunek do obowiązku szkolnego, wspierają zdolności artystyczne młodzieży, wprowadzają edukację ekologiczną, uczą racjonalnego korzystania z zasobów energii i wody. Kształtują w wychowankach uczucia patriotyczne oraz szacunek do tradycji narodowej. Edukacja moralna i społeczna zdobyta w bursie czy internacie wykształca w młodym człowieku poczucie własnej wartości, zachęca do zdobywania dalszej edukacji, pomaga w wyborze właściwej drogi życiowej.

Dyrektor Bursy Pan Waldemar Leszczyński na zakończenie w podsumowaniu stwierdził: ta konferencja jest również przykładem współpracy, jaką podjęliśmy w celu podnoszenia jakości naszej pracy oraz sprostaniu wyzwaniom, jakie przynosi nam wciąż zmieniająca się rzeczywistość. Myślę, że już dziś musimy poszukiwać naszego miejsca w tej nowej rzeczywistości, coraz częściej podejmujemy działania wykraczające poza naszą statutową działalność, pełniąc różnorodne funkcje w środowisku, co dobitnie pokazały wypowiedzi uczestników konferencji. Jestem przekonany, że po raz kolejny daliśmy przykład, że bursy i internaty są placówkami stanowiącymi ważne ogniwo w systemie oświaty. Liczę na kolejne nasze spotkanie w tak szerokim gronie i zachęcam Państwa do dialogu i współpracy.

Ponadto goście Bursy Międzyszkolnej Nr 2 zwiedzali Zamość z przewodnikiem. Tematem spaceru po Zamościu był historia twierdzy Zamość na przestrzeni wieków oraz wizyta w Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” przy ul. Zamkowej 2.

W drugim dniu konferencji goście uczestniczyli w wycieczce po Roztoczu i zwiedzali Rezerwat „Czartowe Pole” w gminie Susiec.

 

Zmieniony: poniedziałek, 19 września 2016 16:33