niedziela, 24 Wrz 2023
You are here:

Wirtualny spacer

kliknij tutaj

Liczba gości online:

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Sonda

Czy podoba Ci się nowa strona naszej BURSY?
 

Placówka na medal

Miejsce odkrywania talentów

szkola dobrych praktyk

Logo Santander Bank Polska

 

Raport z Ewaluacji Zewnętrznej 2014

 

 
Strona archiwalna - Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

 

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu funkcjonuje od 01.08.2001 roku. Nasza placówka zapewnia opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w tym uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Bursa mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, posiada 200 miejsc dla uczniów, w tym miejsca dla młodzieży niepełnosprawnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek Bursy posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.


W placówce zamieszkuje młodzież ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Zamościa.

Przyszłość naszej Bursy wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników tak, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

 

Misja Bursy

Misją Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu jest przejęcie opieki nad młodzieżą szkolną uczącą się poza miejscem zamieszkania na okres nauki w szkole oraz stworzenie optymalnie najlepszych warunków i atmosfery do rozwoju wychowanka, niesienie pomocy, wyrównywanie szans, kompensacja braków i wszystkiego, co pozwoli wychowankom godnie i racjonalnie funkcjonować w dorosłym życiu.

- Jesteśmy placówką zapewniającą opiekę i wychowanie, kształtującą młodego człowieka dokonującego świadomie wyborów życiowych

- Respektujemy uniwersalny system wartości

- Szanujemy godność osobistą wychowanka

- Zapewniamy bezpieczeństwo i troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

- Uczymy szacunku dla tradycji naszego narodu, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych

- Wspieramy rodziców w wychowaniu


Wizja bursy


     Nadrzędnym celem naszego programu jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i moralnego naszych wychowanków.

    Chcemy aby nasza bursa była bezpieczna i przyjazna. Dążymy do stworzenia młodzieży rodzinnej atmosfery, cechującej się życzliwością, zrozumienia, zaufaniem i odpowiedzialnością.

     Przyszłość wiążemy z nieustannym doskonaleniem naszej placówki i jej pracowników, tak aby sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.